Κοσμάς / Λαογραφικό Μουσείο Κοσμά

Το λαογραφικό μουσείο Κοσμά αποτελεί μία απ΄ τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις που περιμένουν τον επισκέπτη. Μέσα στον χώρο αυτό είναι διατηρημένη θαυμάσια η μνήμη των περασμένων. Εδώ ο επισκέπτης συναντά τα εργαλεία των Κοσμιτών χτενάδων, έργα ντόπιας ξυλογλυπτικής, κεραμικής, υφαντικής και κεντητικής τέχνης. Αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικά έγγραφα και την Κοινοτική Βιβλιοθήκη. Παλαιότερα πολλοί είχαν κατ' αποκλειστικότητα στην Ελλάδα το επάγγελμα του χτενοποιού, που κατασκεύαζαν χτένια του αργαλειού από καλάμι. Αυτοί ονομάζονταν «Γιωργατζαιϊκα».

Φημισμένα είναι τα Κοσμιτικά υφαντά και τα κεντήματα, που τα σχεδίαζαν και τα έφτιαχναν οι Κοσμίτισσες με τα χέρια τους και τον αργαλειό.

< Επιστροφή